Portfolio > Embellished Monotypes

Rabbit Mom
Rabbit Mom
Embellished monotype
18" x 24"
2016